Okresowe przeglądy instalacji gazowych

Obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów /właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane – Opublikowana w Dz. Ustawa Nr.89 poz.414 w art. 62. Firma Artbix świadczy takie usługi. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • Części instalacji na poziomie piwnic
 • Pionów i poziomów gazowych
 • Dostępów do zaworów i kurków
 • Przejście przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • Szczelności połączeń i stanu gazomierza
Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowej sporządzamy protokół zawierający:

 • Datę przeprowadzenia przeglądu
 • Zakres przeglądu
 • Ustalenia przeglądu i przeprowadzenia pomiarów 
 • Uwagi i zalecenia pokontrolne
 • Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

Przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowni

System detekcji gazów wybuchowych w kotłowni ma za zadanie wczesne wykrycie gazu i odcięcie jego dopływu, aby zminimalizować ryzyko wybuchu. Sprawny system detekcji powinien również poinformować o zaistniałym zagrożeniu za pomocą odpowiednich sygnałów.

 • Przeglądy wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej
 • Sprawdzamy czy detektory działają prawidłowo po przekroczeniu wskazanych stężeń gazu
 • Weryfikujemy czy elektrozawory działają prawidłowo
 • Weryfikujemy czy sygnalizacja działa poprawnie 

Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe. Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane i sprawdzone przez nas urządzenia. Dodatkowo oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, montażu, serwisu oraz konserwacji systemu detekcji gazów niebezpiecznych