Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania budowlanego:

BUDYNEK PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO – BIUROWY WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ ELEKTRYCZNĄ I WODNĄ W PIOTROWIE GM. BLIZANÓW

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją w poniższych linkach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Kosztorys nakładczy
  3. Wzór umowy z wykonawcą

Ofertę należy przygotować w oparciu o kosztorys nakładczy, bazując na wskazanych materiałach  lub innych tej samej jakości. Kosztorys ofertowy można załączyć do oferty, lecz nie jest wymagany.

W przypadku potrzebnych informacji do sporządzenia oferty, których nie przedstawiono w dokumentacji, lub wątpliwości, które uniemożliwiają przygotowanie oferty, proszę o kontakt telefoniczny bądź e-mail: Artur Kubik tel. 505 526 970 / biuro@artbix.pl

Archiwum – Wyniki